capdor.gr

Κόστα - Πόρτο Χέλι - Σπέτσες

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

1.Χρεώσεις Δωματίου

Η χρέωση των δωματίων, των σουιτών και των bungalows αφορά τη φιλοξενία 2 ατόμων.

Για την προσθήκη επιπλέον ατόμου στους παραπάνω χώρους, γίνεται προσαύξηση στην τιμή κατόπιν ειδικής συμφωνίας.

Παιδιά ηλικίας από 2 έως 6 ετών διαμένουν δωρεάν.

Παιδιά ηλικίας από 7 έως 12 ετών έχουν ειδικές τιμές.

Υπάρχει επιπλέον προσαύξηση 5,00 ευρώ το άτομο ανά διανυκτέρευση στα δωμάτια, τις σουίτες και τα bungalows που έχουν θέα στη θάλασσα.

2.Εξασφάλιση Κρατήσεων

Οι κρατήσεις εξασφαλίζονται με την πληρωμή προκαταβολής ύψους 25% της συνολικής αξίας διαμονής, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το μίσθωμα μιας ημέρας. Σε περίπτωση που η προκαταβολή δεν καταβληθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί η κράτηση θεωρείται άκυρη και οι χώροι διαθέσιμοι προς ενοικίαση.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να κάνετε την κράτησή σας ηλεκτρονικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά και να οριστικοποιήσετε την κράτησή σας με την κατάθεση προκαταβολής στον Τραπεζικό Λογαριασμό της εταιρείας.

3.Εξόφληση ποσού

 Σε περίπτωση που έχετε εξασφαλίσει την κράτησή σας μέσω καταβολής της σχετικής προκαταβολής, η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού της αξίας διαμονής γίνεται κατά το τέλος της διαμονής σας. Αν το διάστημα παραμονής είναι μεγαλύτερο της εβδομάδας, το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα, στο τέλος της εβδομάδας, να ζητήσει την πληρωμή της εβδομαδιαίας αξίας διαμονής.

4.Πολιτική Ακύρωσης (όταν δεν έχει ορισθεί κάτι διαφορετικό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης και συμφωνίας)

Αν ακυρώσετε την κράτησή σας μέχρι και 21 μέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης δικαιούστε την επιστροφή ολόκληρου του ποσού που έχετε καταβάλλει.

Αν η ακύρωση γίνει μέσα σε διάστημα μικρότερο των 21 ημερών πριν από την ημερομηνία άφιξης, χρεώνεστε με αποζημίωση η οποία ισούται με το 50% της ημερήσιας τιμής δωματίου που συμφωνήθηκε για τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που ακυρώνονται (αφαιρούμενης της προκαταβολής που έχετε καταβάλει).

5.Αποζημίωση για αλλαγή διάρκειας

Κατά την άφιξή σας, επιβεβαιώνουμε την ημερομηνία αναχώρησης που έχει συμφωνηθεί. Οι τιμές που έχουν τεθεί, εξαρτώνται από την ημερομηνία της κράτησής σας και τη διάρκεια της παραμονής. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να αναχωρήσετε νωρίτερα από το διάστημα που έχει συμφωνηθεί η τιμή υπόκειται σε αλλαγές εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Επιπλέον, χρεώνεστε με αποζημίωση λόγω πρώιμης αναχώρησης η οποία ισούται με το 50% της ημερήσιας τιμής δωματίου που είχε συμφωνηθεί για τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που ακυρώνονται.

6.Αποζημίωση μη εμφάνισης

Για περιπτώσεις μη εμφάνισης και όταν η κράτηση έχει εξασφαλιστεί μέσω προκαταβολής, το δωμάτιο παραμένει στη διάθεση σας μέχρι την επόμενη μέρα της προγραμματισμένης άφιξης και μέχρι την ώρα αναχώρησης που ισχύει από το ξενοδοχείο. Σε περίπτωση μη εμφάνισης, υποχρεούστε σε αποζημίωση που ισούται με το μισό του μισθώματος όλων των υπολοίπων ημερών (αφαιρούμενης της προκαταβολής που έχετε καταβάλει). Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελούν περιπτώσεις ανωτέρας βίας, που πρέπει να αποδεικνύονται με αδιάσειστα γεγονότα ή αποδεικτικά στοιχεία.

7.Ώρες Εισαγωγής

Η ώρα της εισαγωγής στους χώρους ξεκινά στις 14:30.

H ημέρα της άφιξης υπολογίζεται ολόκληρη ως προς το ενοίκιο, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης.

8.Ώρες Αναχώρησης

Η αναχώρηση από τους χώρους πρέπει να έχει γίνει μέχρι τις 12:00.

Μέχρι τις 12:00 δεν απαιτείται οποιαδήποτε καταβολή ενοικίου.

Σε περίπτωση παραμονής πέρα από την ώρα αυτή και μέχρι την 18η ώρα θα χρειαστεί να καταβάλλετε το 50% του ενοικίου της ημέρας, ενώ για παραμονή πέρα από την 18η ώρα, θα χρειαστεί να καταβάλετε ολόκληρο το ενοίκιο της ημέρα αυτής.

9.Μεταβολή ή ακύρωση κρατήσεων από την εταιρεία

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής ή ακύρωσης κρατήσεων, σε περιπτώσεις στις οποίες είναι εμφανές ότι περιέχουν ή προέκυψαν από λάθος, καθώς και όταν ο πελάτης προέβη σε ακατάλληλες ή παράνομες ενέργειες.

10.Ζημιές

Για κάθε βλάβη ή ζημιά που έγινε στο ξενοδοχείοκαι οφείλεται στους επισκέπτες, στο υπηρετικό προσωπικό τους, στους επισκέπτες τους, ή σε κάθε άλλο πρόσωπογια το οποίο ευθύνονται, είναι υπεύθυνοι οι επισκέπτες του ξενοδοχείου (θραύση γυαλικών, πιατικών, νιπτήρων, βλάβες επίπλων, ταπήτων, ρουχισμού κλπ).

11.Ευθύνη για απώλειες προσωπικών αντικειμένων

Το ξενοδοχείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σε περιπτώσεις ζημιάς ή απώλειας αντικειμένων που φέρνουν οι επισκέπτες, τα πρόσωπα που τους συνοδεύουν, τους επισκέπτονται ή βρίσκονται στην υπηρεσία τους, καθώς και σε περιπτώσεις που η βλάβη, η καταστροφή ή η απώλεια οφείλεται σε ανωτέρα βία (σεισμός, πυρκαϊά κλπ) ή σε ιδιάζουσες συνθήκες.

12.Αδυναμία Διάθεσης Υπηρεσιών

Στην περίπτωση που το ξενοδοχείο αδυνατεί να διαθέσει τα δωμάτια στις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί λόγω μηχανικού, ηλεκτρονικού ή ανθρώπινου λάθους ή σε περιπτώσεις απρόβλεπτων συνθηκών, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει στους επισκέπτες διαμονή σε αντίστοιχο ξενοδοχείο της περιοχής για τις εν λόγω διανυκτερεύσεις και θα επωμιστεί το κόστος της διαφοράς της τιμής (αν υπάρχει) και της μεταφοράς των επισκεπτών στο ξενοδοχείο αυτό.

Εάν τα παραπάνω δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν, το ξενοδοχείο καταβάλλει στον πελάτη την αξία της διαμονής όπως έχει συμφωνηθεί.

13.Πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως ταξιδιώτες στην Ελλάδα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ταξιδιωτών στην Ελλάδα, θα μπορούσατε να απευθυνθείτε στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gnto.gr.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Πολιτική Κρατήσεων